Ouder

Ouderpanel

Met een ouderpanel willen we als school en als ouders op een toegankelijke, laagdrempelige manier een goed beeld krijgen van wat er onder ouders leeft en met elkaar in gesprek gaan. De panelleden zijn gesprekspartner voor de directie en MR over onderwerpen zoals identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs. Een ouderpanel levert adviezen en verbeterpunten op van ouders, over hoe iets op school beter kan verlopen.

Het vaste ouderpanel bestaat uit:

  • Esther Bijker
  • Hilde Rienstra
  • Helga Knobbe