Missie, visie en kernwaarden

Samen jezelf ontdekken

Onze visie:
Geloven in, hoop, liefde en vertrouwen zien we als de basis voor een gelukkig leven. Jezelf goed ontwikkelen kun je alleen als je gezien wordt en jezelf ziet. Je hebt daarvoor een liefdevolle, respectvolle en veilige omgeving en begeleiding nodig.

Om verder te komen en te groeien als mens vinden wij belangrijk:

  • Samen leren;
  • Verantwoordelijkheid leren nemen;
  • Positief communiceren.

Een rijke leeromgeving heb je nodig om te ontdekken wat voor jou interessant is en waar jij goed in bent.

Onze missie

Kinderen laten ervaren dat wij in ze geloven en kinderen laten ervaren in zichzelf te mogen geloven. Hen positief stimuleren om:

  • Eigen keuzes te maken
  • Eigen doelen te stellen
  • Kinderen vaardigheden meegeven die ervoor zorgen dat ze goed en positief kunnen functioneren in de wereld van vandaag en morgen.

Als je gelooft in jezelf is zo veel mogelijk.

Aandacht, gehoord en gezien worden heb je als mens nodig. Door het leren samenwerken en positief communiceren kom je zo veel verder dan alleen.

Gezien worden geeft motivatie!

Ieder kind heeft een eigen wijze van ontwikkelen en leren.
We willen onze leerlingen stimuleren hun eigen doelen te bepalen, leren ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze verder kunnen en willen ontwikkelen.

Door aandacht voor je talent kom je in beweging!

Het aanbod is veelzijdig en uitdagend zodat kinderen op verschillende manieren kunnen leren.

  • Leren binnen en buiten de school.
  • Gebruik maken van moderne communicatiemiddelen.
  • Kennismaken en werken met nieuwe technieken, materialen en methoden.

Van een rijke leeromgeving krijg je energie!

Voor het goed kunnen functioneren is en prettige speel-leersfeer voorwaarde nummer één. In onze aanpak staan centraal: -positief waarderen -het bieden van structuur -kinderen leren kijken naar hun eigen gedrag. -kinderen leren positieve keuzes maken.

Voel je je veilig dan voel je vrijheid!