Ons onderwijs

Portfolioleren

Het portfolio is iets wat een kind voor zichzelf doet, niet wat voor hem/haar gedaan wordt of wat hij/zij voor iemand anders moet doen. Portfolio’s laten zien hoe een kind zich in een bepaalde periode ontwikkelt, het kind krijgt zelf de verantwoordelijkheid om dit in beeld te brengen. Kinderen worden uitgedaagd en leren hun keuzes te verantwoorden. Ze leren hun eigen ontwikkeling te volgen en zichzelf nieuwe doelen te stellen.

Op de E.A. Borgerschool willen we leerlingen stimuleren en inspireren om eigenaar te worden van hun eigen ontwikkelingsproces. De kinderen hebben een portfolio waarin hun eigen ontwikkeling te volgen is. Het portfolio draagt bij aan een kindgerichte leeromgeving. Vanaf groep 1 t/m groep 8 werken we met een digitaal portfolio. Dit doen we via het communicatieportaal Social Schools. De portfolio’s zijn via dit platform zichtbaar voor ouders.