Ons onderwijs

Ingenium / Plusklas

De bovenschoolse verrijkingsgroepen van CBO Meilân dragen de overkoepelende naam Ingenium. Het Latijnse woord Ingenium staat voor aard, talent of natuurlijk vernuft.
Bij CBO Meilân wordt hoogbegaafdheidsleren en onderwijzen op elke school en in iedere klas vormgegeven. Het welbevinden van leerlingen en het plezier op school wordt vergroot door te werken aan de onderwijsbehoeften van elk kind. We laten de intellectuele capaciteiten en het creatieve denkvermogen van de leerlingen tot uiting komen.

Extra uitdagende lesstof

Leerlingen die excelleren bij één vakgebied worden op school in het zogenaamde gevorderden arrangement geplaatst. Zij krijgen extra uitdagende lesstof voor dat vakgebied aangeboden. De leerlingen die op alle vakgebieden excelleren en/of kenmerken van (hoog)begaafdheid laten zien komen in het talent arrangement van de school terecht. Deze kinderen krijgen voor alle vakken lesstof aangeboden die hen meer uitdaging en verdieping biedt. Talentvolle leerlingen met een groot potentieel en een specifieke onderwijsbehoefte komen in aanmerking voor het volgen van lessen bij Ingenium. Deze leerlingen komen op de eigen school onvoldoende tot hun recht.

Bij Ingenium werken de leerlingen met een portfolio waarin hun persoonlijke ontwikkeling nauwlettend wordt gevolgd en vastgelegd. Het portfolioleren in de verrijkingsgroep ondersteunt de leerlingen bij het leren leren (het maken van de transfer van informeel naar formeel leren), leren leven (het ontwikkelen van de kracht in jezelf) en leren denken op analytisch, creatief en praktisch denkniveau (R.J. Sternberg). De leerlingen worden zich bewust van hun mindset en werken aan het ontwikkelen van de executieve functies. Door te werken aan en te oefenen met deze vaardigheden ontplooien leerlingen zich tot succesvolle adolescenten.