Ons onderwijs

Technium

Bovenschoolse verrijkingsgroepen op het gebied van praktische en technische vaardigheden voor kinderen uit de midden- en bovenbouw.

Technium is geschikt voor leerlingen die zeer praktisch zijn ingesteld en waarvan wordt verwacht dat zij een technische opleiding zullen gaan volgen. Het welbevinden van de leerling en het plezier op school wordt vergroot door een dagdeel per week te werken aan deze specifieke praktische onderwijsbehoefte op een inspirerende locatie. We laten de praktische capaciteiten van deze leerling tot uiting komen. Er zijn drie locaties geopend: Nordwin College Heerenveen, op het Kei College in Heerenveen en bij het Woudagemaal in Lemmer in samenwerking met het Zuyderzee College.