Ons onderwijs

Talentontwikkeling

Op de E.A. Borgerschool hebben we oog voor het talent van onze leerlingen en willen graag bijdragen aan de ontwikkeling daarvan.

Voor de hele school is er talentmoment! Dit zijn vier vastgestelde data in het jaar waarop leerlingen een act mogen opvoeren die in het teken staat van hun talent. Daarnaast hebben we in groep 5 t/m 8 Jong Talent.

De Jong Talent workshops

Het zijn workshops van 4 lessen op de vrijdagmiddag waarbij de talenten van de leerkrachten en leerlingen worden geprikkeld. Door het schooljaar heen zijn er vier of vijf van dit soort workshoprondes. De leerkrachten en onderwijsassistenten i.o. geven 4 lessen over een vak dat bij hun eigen talenten aansluit en daarnaast zijn er vakdocenten vanuit het Toanhus beschikbaar. De leerlingen mogen bij de start van ieder blok zelf twee voorkeuren aangeven bij welk vak zij ingedeeld willen worden. U kunt denken aan: Tekenen, schilderen, drama, ICT, programmeren, robotica, handvaardigheid, techniek, dans, koken, vreemde talen enz.