Ouders

Activiteiten- commissie

Het doel van de activiteitencommissie is het bevorderen van de betrokkenheid en saamhorigheid van ouders bij de school in al haar facetten. Het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor leerlingen, ouderavonden en vergaderingen. Het ondersteunen van het team bij toernooien, projecten, feestdagen, en diverse andere activiteiten binnen- en buiten de school. De activiteitencommissie komt ongeveer 1x in de 6 weken bijeen om zaken samen af te stemmen.

  • Sabrina Vervat (penningmeester)
  • Paulina Overdiep
  • Jannie Bouma
  • Katja Spytek
  • Sandrine Veenstra
  • Froukje Portena
  • Henri Heidemans
  • Marinke Bos
  • Saakje Lemstra