Ons onderwijs

Positive Behavior Support

Schoolbrede gedragsstimulering uitgaande van 3 kernwaarden:

Veiligheid respect verantwoordelijkheid

  • Voor alle leerlingen en schoolmedewerkers;
  • Veilige, positieve leeromgeving;
  • Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag;
  • Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag;
  • Gedragsregistratie en sturing op gedrag;
  • Actieve samenwerking met de ouders.

School wide pbs