Ouders

Communicatie

We vinden een open en directe communicatie met ouders en verzorgers zeer belangrijk. Heeft u een vraag of opmerking, aarzel dan niet om even binnen te lopen. Wilt u een langer gesprek met de leerkracht of directie dan is het verstandig om een afspraak te maken.

Social Schools

We maken gebruik van het communicatieplatform Social Schools. Ouders worden automatisch gekoppeld aan de school- en groepspagina waar alle belangrijke informatie van de school en groep wordt gedeeld. Daarnaast bevat Social Schools een handige agenda, gespreksplanner en kunt u via dit platform het digitale portfolio van uw kind inzien.

Start-, voortgang-, ontwikkelings- en eindgesprekken

Wij hechten grote waarde aan een open en directe communicatie en dus is het erg belangrijk ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. In september, februari en juni zijn vaste gespreksmomenten gepland in de vorm van een start-, ontwikkel- en eindgesprekken. Bij de startgesprekken worden alle ouders uitgenodigd en presenteren leerlingen vanaf groep 5 zichzelf. Wie ben ik? Wat zijn mijn hobby’s en interesses? Waar liggen mijn talenten? Wat wil ik verder ontwikkelen? Hoe wil ik dat gaan doen? Wat heb ik daarvoor nodig? Dit is de eerste aanzet tot het opstellen van portfoliodoelen.

In februari en juni worden alle ouders en leerlingen vanaf groep 5 worden uitgenodigd voor een gesprek over het welbevinden en de ontwikkeling van de leerling. In november en april zijn voortgangsgesprekken. Deze gesprekken zijn op verzoek van de leerkracht of van de ouders beschikbaar.