Veiligheid

Om de veiligheid en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten

te waarborgen wordt er gewerkt met:

-het protocol ongewenst gedrag. (inclusief anti-pestprotocol)

-registreren we ongewenst gedrag. 

In de groepen hangen stappen die de kinderen kunnen nemen

bij ongewenst gedrag. Deze worden ook met de leerlingen

besproken en geoefend.

Als leerkrachten en pleinwachten zien we veel maar

helaas niet altijd alles. Daarom is het belangrijk dat:

1. leerlingen ons ongewenst gedrag meteen melden.

2. u als ouders ons informeert als u zich zorgen maakt.

Het beste is om dit bij de eigen leerkracht van uw kind te doen.

In het protocol-ongewenst gedrag vindt u de stappen die we

nemen als school richting uw kind en u als ouders als er sprake

is van ongewenst gedrag.

protocol-ongewenst-gedrag   ( klik aan )

Pagina delen: