Positive Behavior Support

          1401030-three-men-teamwork-3d

 Schoolbrede gedragsstimulering  uitgaande van 3 kernwaarden:

 

VEILIGHEID   RESPECT  VERANTWOORDELIJKHEID

 

Voor alle leerlingen en schoolmedewerkers

Veilige, positieve leeromgeving

Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag

-Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag

Gedragsregistratie en sturing op gedrag 

Actieve samenwerking met de ouders

teamwork-1024x682

site:  school wide pbs

Pagina delen: