Positive Behavior Support

         

Schoolbrede gedragsstimulering uitgaande van 3 kernwaarden:

VEILIGHEID   RESPECT  VERANTWOORDELIJKHEID

  • Voor alle leerlingen en schoolmedewerkers
  • Veilige, positieve leeromgeving
  • Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag
  • Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag
  • Gedragsregistratie en sturing op gedrag 
  • Actieve samenwerking met de ouders

teamwork-1024x682

site:  school wide pbs 

Pagina delen: