Missie en Visie

A blank road sign in different colours against a blue sky.

 

Onze missie:  

Een op maat en Adequaat  Breed  basisaanbod voor uw kind.

 

Onze visie :  

Wij willen een school zijn waar kinderen:

zich veilig voelen

– zichzelf kunnen zijn en de kans krijgen om tot zijn/haar recht te komen

saamhorigheid vinden, voelen en beleven

– respect voor en naar elkaar hebben

– een rijke leeromgeving hebben die uitdaagt om actief deel te nemen

   aan het  onderwijsproces  en die  vele mogelijkheden biedt voor leren leven.

– goed leren communiceren omdat dit voorwaarde is voor ontwikkeling

   en samenwerking.

– zich sociaal-emotioneel ontwikkelen tot een zelfverzekerd kind

   met open houding naar de   maatschappij en dus de medemens.

 

Kernwaarden van onze school zijn:

Veiligheid – uniciteit – saamhorigheid – respect – rijke leeromgeving – communicatie

 

We willen zorg dragen voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling

van onze leerlingen.

Hiervoor is een goede samenwerking en afstemming

met de ouders onmisbaar.

Communicatie tussen thuis en school is voor ons

dan ook erg belangrijk.

 

Pagina delen: