Ouderpanel

Het vaste ouderpanel bestaat uit:

20150625_211843

Johan Dijkstra

roelineke

Roelineke Meester.

patricia.

Patricia Schriever.

Esther

Esther Bijker.

regina

Regina Dirksen.

wynanda

Wianda Orsel.

Naast deze vaste panelleden kunnen per thema-avond alle ouders die graag

mee willen praten over het thema/de onderwerpen aansluiten.

Ze worden hier via de nieuwsbrief en de Facebook-pagina uitgenodigd.

Doel van het ouderpanel:

Met een ouderpanel willen we als school en als ouders op een toegankelijke,

laagdrempelige manier een goed beeld krijgen van wat er onder ouders

leeft en met elkaar in gesprek gaan.

De panelleden zijn gesprekspartner voor de directie en MR over onderwerpen

zoals identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs.

Een ouderpanel levert adviezen en verbeterpunten op van ouders,

over hoe iets op school beter kan verlopen.

Het ouderpanel komt ca. 6 keer per schooljaar bij elkaar.

Meer info over het doel, de vorm en de uitgangspunten kunt u hier lezen:

opzet ouderpanel eab

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina delen: