Ouderpanel

Het vaste ouderpanel bestaat uit:

 

Esther

Esther Bijker.

regina

Regina Dirksen.

wynanda

Wianda Orsel.

Hilde Rienstra

Helga Knobbe

Doel van het ouderpanel:

Met een ouderpanel willen we als school en als ouders op een toegankelijke,

laagdrempelige manier een goed beeld krijgen van wat er onder ouders

leeft en met elkaar in gesprek gaan.

De panelleden zijn gesprekspartner voor de directie en MR over onderwerpen

zoals identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs.

Een ouderpanel levert adviezen en verbeterpunten op van ouders,

over hoe iets op school beter kan verlopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina delen: