Activiteitencommissie

Margriet Vries.  Voorzitter.

Akky van der Schaaf.  Secretaris.

Tea Osinga. Penningmeester.

Evelien van Dellen.

Sabrina Vervat.

Paulina Overdiep          

Jannie Bouma       

 Jacek Katyla         

 Sandrine Veenstra     

 

Doel van de activiteitencommissie:

Het bevorderen van de betrokkenheid en saamhorigheid van ouders

bij de school in al haar facetten.

Het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor leerlingen,

ouderavonden en vergaderingen.

Het ondersteunen van het team bij toernooien, projecten,

feestdagen, en diverse andere activiteiten binnen-en buiten de school.

De activiteitencommissie komt ongeveer 1 x in de 6 weken bijeen

om zaken samen af te stemmen.

 

 

 

 

 

 

Pagina delen: