Activiteitencommissie

Margriet Vries.  Voorzitter.

Sabrina Vervat Penningmeester.

Evelien van Dellen.

Paulina Overdiep          

Jannie Bouma       

Katja Spytek       

Sandrine Veenstra

Froukje Portena

Henri Heidemans  

 

Doel van de activiteitencommissie:

Het bevorderen van de betrokkenheid en saamhorigheid van ouders

bij de school in al haar facetten.

Het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor leerlingen,

ouderavonden en vergaderingen.

Het ondersteunen van het team bij toernooien, projecten,

feestdagen, en diverse andere activiteiten binnen-en buiten de school.

De activiteitencommissie komt ongeveer 1 x in de 6 weken bijeen

om zaken samen af te stemmen.

 

 

 

 

 

 

Pagina delen: